Changes by art
Sporen de toekomst inChanges by art
Het verleden klinkt door zonder dat je het echt goed beseft. Associatief gebruik is belangrijk in mijn werkproces. Associaties zijn vaak herinneringen, bewust of onbewust. De sporen en waarnaar ze terugleiden zijn soms te traceren en soms zitten ze onderhuids. En ik maak weer nieuwe, wellicht de toekomst in. Mooie gedachte.

Resonantie. Verandering. Beweging
Hoe alles op elkaar inwerkt en vibreert. Met elkaar samenhangt. Hoe vinden wij onze weg in een steeds veranderende wereld? In beweging in ieder geval. Daar gaat mijn werk in basis over. Hoe wij emoties beleven op het glijdende vlak, tijdens veranderende situaties.

Na jaren intuitief te hebben gewerkt, heb ik mijn werk en inspiratiebronnen grondig geanalyseerd. Met de vraag: Waar gaat het nu eigenlijk altijd om? Bij mijn vrije werk?
De rode draad in mijn kunst en mijn leven is voortdurende Verandering. Ikzelf heb veel veranderingen doorgemaakt, het schudt de boel flink op. Mijn innerlijke magneet is altijd gericht op situaties, die met veranderingen te maken hebben. Daar stroomt het. Daar zijn de emoties. Daar gebeuren nieuwe dingen. Daar is over te hebben, te schilderen, te ontwerpen.

Gelaagdheid
Mijn werk is gelaagd. Letterlijk al door de techniek. Ik schilder met transparante delen over elkaar heen, afwisselend met open stukken en juist dekkende. Het geheel is vibrerend en leeft. Ook vind ik het spannend vormen dubbele betekenissen te geven. Je ziet ze of op de ene manier, of op de andere. Maar nooit tegelijkertijd op dezelfde manier.

Figuurlijk stop ik ook verschillende inhoudelijke lagen in mijn werk. De inhoud is filosofisch. Titels en poezie koppel ik eraan. In eerste instantie word je gepakt door de kleur of voorstelling. Daarna begint het spel pas en onthult het schilderij zich in de loop der jaren. Mensen die mijn werk al vanaf het begin van mijn carriere bezitten, ontdekken nog steeds iets nieuws erin.

Mijn beste werk bevat de dualiteit van het open positieve naast het duistere. Het negatieve verdicht zich op die plekken. Ook in de betekenis vind je dit terug. Een verandering wordt gekenmerkt door tegenstellingen, zonder dat komt er ook geen beweging op gang.

Van elk werk kan ik vertellen wat ik erin heb gestopt, wat ik dacht en voelde tijdens het maken, de associaties die spelen. Vaak weet ik zelfs nog wat voor weer het was in de periode van maken.

Eenmaal af, werkt de ruimte mee waarin het hangt en de lichtval. 's Avonds is het anders dan overdag en zie je weer wat nieuws. Mijn werk verandert zelf ook.

Ik beeld emoties op een abstracte wijze uit, met de mens en de natuur als elementen. De natuur is altijd in eeuwige beweging en hiermee voeg ik ook gelaagdheid toe aan mijn werk. Geluid en taal zijn andere inspiratiebronnen vanwege het vloeiende. Mijn stijl is open en spannend. Vrijblijvend is het niet, maar er valt wel te genieten. Met een 'mits en maar'.

Ik geef op verzoek meer informatie prijs, maar ik laat ook open aan de fantasie van de beschouwer. Tenslotte is kunst kijken een activiteit. Je bent actief bezig met het werk,
zo kan de betekenis zich openbaren en blijft het kunstwerk, ook na velen jaren, nog boeien.
Mijn kunstwerken zijn bedoeld voor de lange termijn. In eerste instantie pakt het iemand en de ervaring leert dat mensen er daarna een leven lang naar kijken.

Actie is reactie
Met mijn kunst werk ik op mijn beurt ook zelf weer actief mee, aan beweging om ons heen.
De blik is veranderd. Dit gaat bewust en onbewust. Ik werk juist ook in opdracht voor opdrachtgevers, die in beweging willen komen. Van de ene naar de andere fase. Op dit snijvlak vinden er psychologische processen plaats, die mij boeien. Vanuit het veilige naar het  onbekende, wat doet dat met een mens?

Thema's
Ik werk graag in series met een thema. De laatste jaren met de thema's: 'Resonantie',
'Panta Rhei', 'Tuin, Nacht', 'Herzien' en 'Beweging in de Seizoenen'.
Het is niet verwonderlijk, dat uit de ene serie de volgende alweer geboren wordt. Ook dat gaat in een logische voortgang.

Changes by art
Mijn werk is een avontuur, voor de beschouwer en mijzelf. Om te doorleven en te beschouwen. Ter inspiratie. Je kunt je gedachten vormen erbij. Kunst hoort bij het leven, verbeeldt het leven. En in mijn geval, is mijn leven.

Praktisch

Naam en beroep:
GEA ZWART
KUNSTENAAR, CREATIEF VORMGEVER

Ik werk > 25 jaar als vrij kunstenaar en vormgever

Op dit moment concentreer ik mij op 2 zaken
1. - Hedendaagse schilderkunst.
2. - Opdrachten op het gebied van creatieve vormgeving en kunst.

Exposities
Ik richt mij op opvallende, serieuze locaties, binnen en buiten. Mijn vrije kunst is getoond
van Amsterdam tot Beijing, van Londen tot Den Bosch, van een museum tot galerie,
van rond een windmolenmast tot op eiland Pampus. Van mijn atelier tot in een bedrijf tot in een huiskamer.

Voor wie?
Voor ieder die zich wil laten raken door mijn werk. Een kunstwerk gemaakt door mij,
zal een leven lang boeien. Het openbaart zich in de loop der tijden en verandert met je mee.

En bij opdrachten: Voor ieder die een creatief ontwerp van mij wil koppelen aan zijn/haar onderneming, zodat deze in een ander, nieuw daglicht komt te staan.

Er is altijd een goede reden voor een kunstwerk. Het is een waardevolle investering in meerdere opzichten. De ervaring leert, dat specifiek mijn kunst zich goed voegt bij situaties, die een verandering markeren. Dat is zo bij mijn vrije kunst en bij mijn opdrachten.

Een paar vb. wanneer mijn werk is gekocht of in opdracht is gemaakt

- Een schilderij aankoop bij een persoonlijk ijkpunt, een nieuwe levensfase. Als een eerste huis, een diploma, een huwelijk, een geboorte, bij overlijden van een dierbare. Al vaker heb ik in dit soort situaties een kunstwerk verkocht, als markering van de periode.
- Men wilde een statement maken met een uitgesproken ontwerp bij het bedrijf en daarmee de uitstraling neerzetten.
- Nieuwe, andere inspiratiebronnen dan voorheen zorgen voor reuring in het gezin en ook in een bedrijf. Met huren van kunst komen discussies los. Wie vindt nu wat nu mooi en waarom dan wel, of niet? En wat zegt dat over die persoon? Leuke experimenten volgen hieruit.
- Een toegepast kunstwerk genereert extra aandacht voor een bedrijf in windenergie.
- Expositie in een ziekenhuis. Een plek waar de emoties aan de oppervlakte liggen. Men kan de gedachten laten gaan bij de kunst en zo de emoties wat kanaliseren.
- Cultuur op straat d.m.v. poezieregels op de wagens van de gemeente Zaanstad. Zowel de gemeentemedewerkers als de cultuur krijgen positieve aandacht.
- Ondernemers laten door mij een logo maken, wat volledig past bij wat ze willen uitstralen.
- Dichters vragen mij voor een omslag voor hun bundel.
- Een bedrijf wil mijn kunst aan de muur, omdat het inspireert tot een frisse blik op de zaak waarmee ze zelf bezig zijn.
- MIjn kunst wordt gehuurd en door de wisseling blijft het nieuwe gesprekken opwekken.

Etc.

Bekijk mijn opdrachten portfolio en je ziet meer concrete vb langskomen van opdrachten. Verkoop aan particulieren noem ik niet, vanwege privacy overwegingen.

--------------------------------------------------

Ook wensen?
Velen zijn je al voorgegaan. En ik hoop nog heel lang veel mensen te kunnen inspireren
met mijn werk. Met kunst omgaan of opdrachten verstrekken zijn altijd enerverende gebeurtenissen. En ik help daarom graag persoonlijk op weg. In een gesprek komen we erachter wat men voor ogen heeft, waar behoefte aan is, wat het hoofddoel is. Ik doe dan voorstellen uit mijn collectie of ik werk in opdracht.

Neem gerust contact op.
Informatie is altijd vrijblijvend.

 

Tot ziens,
Gea Zwart juli 2018


Gea Zwart in atelier / mei 2018Gea Zwart voor Yves Klein
Stedelijk Museum Amsterdam 5 febr. 2013


Het gouden werk van Yves Klein
was mijn eerste kennismaking
met hedendaagse kunst op mijn 18e.
En nu nog steeds vind ik het een van de
mooiste werken in het Stedelijk.


En waar kwam ik laatst achter? (32 jaar na dato)
De titel van dit gouden werk is Resonance!
Het onbewuste is ondoorgrondelijk in zijn wegen,
want ik houd mij al een tijd bezig met Resonance.
Het verleden klinkt door zonder dat je het beseft.

Associatief gebruik is belangrijk in mijn werkproces.
De sporen en waarnaar ze terugleiden zijn soms
te traceren en soms zitten ze onderhuids.
En je maakt weer nieuwe, wellicht de toekomst in.
Mooie gedachte.

Geniet van mijn werk.

Gea Zwart
juni 2018