Artadventures. Changes by art


Resonantie. Verandering. Beweging
Hoe alles op elkaar inwerkt en vibreert. Met elkaar samenhangt. Hoe vinden wij onze weg in een steeds veranderende wereld? In beweging in ieder geval. Daar gaat mijn werk over.

Hoe wij emoties beleven op het glijdende vlak, tijdens veranderende situaties. Na jaren intuitief te hebben gewerkt, heb ik mijn werk en inspiratiebronnen grondig geanalyseerd. Waar gaat het nu eigenlijk altijd om?
De rode draad in mijn kunst en mijn leven is voortdurende Verandering. Ikzelf heb veel veranderingen doorgemaakt, het schudt de boel flink op. Mijn innerlijke magneet is altijd gericht op situaties, die met veranderingen te maken hebben. Daar stroomt het. Daar zijn de emoties. Daar gebeuren nieuwe dingen. Daar is over te hebben, te schilderen.

Actie is reactie
Met mijn kunst werk ik op mijn beurt ook zelf weer actief mee, aan beweging om ons heen.
De blik is veranderd als je een tijd naar mijn kunst hebt gekeken. Dit gaat bewust en onbewust. Ik werk ook in opdracht voor opdrachtgevers, die in beweging zijn komen.

Beweging
Van de ene naar de andere fase. Op dit snijvlak vinden er psychologische processen plaats, die mij boeien. Vanuit het veilige naar het  onbekende, wat doet dat met een mens?
Ik beeld emoties op een abstracte wijze uit, met de mens en de natuur als elementen. De natuur is altijd in eeuwige beweging en hiermee voeg ik gelaagdheid toe aan mijn werk. Geluid en taal vloeien ook en zijn andere inspiratiebronnen.
Mijn stijl is open en spannend. Vrijblijvend is het niet, maar er valt wel te genieten. Met een 'mits en maar'. En een duistere ondertoon naast de opgewekte.
Ik werk graag in series met een onderliggend thema. De laatste jaren series met de titels 'Resonantie', 'Panta Rhei' (alles stroomt), 'Herzien' en 'Beweging in de Seizoenen'.

Changes by art
Mijn werk is een avontuur, voor de beschouwer en mijzelf. Om te doorleven en te beschouwen. Ter inspiratie. Je wordt geraakt. En in een later stadium ontdek je nog meer. Het geeft stof tot nadenken. Het verandert je blik. Grappig en somber. Positief en negatief. Recht voor zijn raap en subtiel. Gelaagd. Zo is mijn werk. Kunst hoort bij het leven, verbeeldt het leven. En in mijn geval, is mijn leven.

Praktisch

Naam en beroep:
GEA ZWART
KUNSTENAAR, CREATIEF VORMGEVER

Ik werk > 25 jaar als vrij kunstenaar en vormgever

Op dit moment concentreer ik mij op 2 zaken
1. - Hedendaagse schilderkunst.
2. - Opdrachten op het gebied van creatieve vormgeving en kunst.

Exposities
Ik richt mij op opvallende, serieuze locaties, binnen en buiten. Mijn vrije kunst is getoond van Amsterdam tot Beijing, van Londen tot Den Bosch, van een galerie tot in een park, van rond een windmolenmast tot op eiland Pampus.

Voor wie?
Voor ieder die zich wil laten inspireren en de blik wil laten veranderen. Er is altijd een goede reden voor een kunstwerk. Het is een waardevolle investering in meerdere opzichten.
De ervaring leert, dat mijn werk zich goed voegt bij situaties, die een verandering markeren.
In opdracht ondersteun ik projecten met een toegepast kunstwerk.

Enkele vb
Een schilderij bij een persoonlijk ijkpunt, een nieuwe levensfase.
Een nieuwe wending van een bedrijf, vraagt om andere kunst aan de muur.
Andere uitspraken naar buiten toe, een statement maken met de keuze.
Nieuwe, andere inspiratiebronnen dan voorheen.
Toegepast kunstwerk om extra aandacht te genereren voor duurzame projecten.
Expositie op een plek, waar de emoties aan de oppervlakte liggen.
Cultuur op straat! d.m.v. poezieregels op de wagens van de gemeente.
etc. etc.
Bekijk mijn portfolio en je ziet de voorbeelden langskomen.

--------------------------------------------------

Ja! Ook wensen?
Voor een kunstwerk of toepassing? Velen zijn je voorgegaan.
Het zijn altijd enerverende gebeurtenissen.
En ik help je graag persoonlijk op weg.

Neem gerust contact op.
Informatie is altijd vrijblijvend.Gea Zwart voor Yves Klein
Stedelijk Museum Amsterdam 5 febr. 2013


Het gouden werk van Yves Klein
was mijn eerste kennismaking
met hedendaagse kunst op mijn 18e.
En nu nog steeds vind ik het een van de
mooiste werken in het Stedelijk.


En waar kwam ik laatst achter? 32 jaar na dato.
De titel van dit gouden werk is Resonance!
Het onbewuste is ondoorgrondelijk in zijn wegen,
want ik houd mij al een tijd bezig met Resonance.

Het verleden klinkt door zonder dat je het beseft.
Associatief gebruik is belangrijk in mijn werkproces.
De sporen en waarnaar ze terugleiden zijn soms
te traceren en soms zitten ze onderhuids.
En je maakt weer nieuwe, wellicht de toekomst in.
Mooie gedachte.

Geniet van mijn kunst.

Gea Zwart
juni 2018